Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του BI4SME! 

Αυτό το έργο KA2 Erasmus+ στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων επιχειρηματικής νοημοσύνης για την ανάπτυξη των ΜμΕ.

 

Newsletter