Η διαχείριση αυτού του ιστότοπου γίνεται από: APSU- Associação Portuguesa de StartUps, Rua Helena Félix, 3, Ground Floor , 1600-083 Lisboa, Portugal

Ο ιστότοπος φιλοξενείται από:

Διεύθυνση/ιστοσελίδα: http://www.bi4sme-project.eu/

Προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τον όγκο των δεδομένων που συλλέγουμε, συλλέγουμε μόνο όσα είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία του έργου μας

Τα δεδομένα σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς του παρόντος έργου. Στο τέλος του έργου, όλα τα δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα θα διαγραφούν.