Συντονιστής

Η Amaris, μέρος του Ομίλου Mantu, είναι μια παγκόσμια εταιρεία παροχής συμβουλών που παρέχει υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις. Διαθέτει περισσότερους από 7000 ταλαντούχους ανθρώπους σε περισσότερες από 60 χώρες. Η μοναδική τεχνολογική μας τεχνογνωσία μας επιτρέπει να βρισκόμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και της αλλαγής. Δεν εφαρμόζουμε μόνο βιομηχανικά πρότυπα, αλλά δημιουργούμε πάντα πρωτότυπες εξειδικευμένες μεθοδολογίες και λύσεις. Ως εκ τούτου, συγκεντρώνουμε τα καλύτερα ταλέντα σε όλους τους τομείς εξειδίκευσης. Επενδύουμε επίσης στην έρευνα για να είμαστε μπροστά από τις μελλοντικές χρήσεις και να προβλέπουμε τις αλλαγές.

Η Amaris διαθέτει 4 κύριους τομείς εξειδίκευσης:
– IS & Digital: Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφορικής σε θέματα τεχνολογικής στρατηγικής, διαχείρισης εφαρμογών και υπηρεσιών υποδομής.
– Τηλεπικοινωνίες: Με Παγκόσμιο Κέντρο Αριστείας στις Τηλεπικοινωνίες και συμβούλους τεχνολογίας σε περισσότερες από 50 χώρες, βοηθάμε τους πελάτες μας να σχεδιάσουν, να διαμορφώσουν και να λειτουργήσουν τις υποδομές δικτύων επόμενης γενιάς.
– Βιοεπιστήμες: Προσφέρουμε υπηρεσίες σε εταιρείες βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικά εργαστήρια, από την υποστήριξη της ανάπτυξης προϊόντων έως την ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών.
– Μηχανική: Παρέχουμε κατά παραγγελία τεχνογνωσία μηχανικών που χρειάζονται για να συνεχίσουν να αναπτύσσουν την ερευνητική και αναπτυξιακή τους διαδικασία.

https://www.amaris.com/

Εταίρος

Η Πορτογαλική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων (APSU) δημιουργήθηκε για να προωθήσει την επιχειρηματικότητα και να συμβάλει σε μια καινοτόμο και βιώσιμη οικονομία. Αποστολή της είναι να ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, συνδυάζοντας υποδομές και εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης. Μέσω της συγκεντρωτικής στρατηγικής της, η APSU επιδιώκει να οργανώσει, να προωθήσει και να μοιραστεί καλές πρακτικές και πόρους, ενώ παράλληλα εντοπίζει και αντιμετωπίζει περιφερειακά και τομεακά κενά. Επίσης, στοχεύει στην εξεύρεση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, στην τόνωση της δικτύωσης, στην υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και σεμιναρίων προηγμένης καθοδήγησης.
Εκτός από την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος, η APSU έχει ως στόχο να στηρίξει όσους δεν είναι πλέον επιχειρηματίες και να διασφαλίσει τη συνέχεια των επιχειρήσεων που έχουν δημιουργηθεί. Είναι πεποίθησή μας ότι προικίζοντας τους επιχειρηματίες και τους επιχειρηματίες με συγκεκριμένες δεξιότητες επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, ενισχύουμε την εξειδικευμένη επιχειρηματικότητα και δημιουργούμε επιχειρήσεις υψηλού δυναμικού.

https://apsu.pt/

Το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης SYNTHESIS ιδρύθηκε το 2002 και είναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός που σχεδιάζει και υλοποιεί ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα με κοινωνικό αντίκτυπο. Η SYNTHESIS είναι ο ηγέτης της Κύπρου στην κοινωνική καινοτομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα- ίδρυσε το Hub Nicosia, έναν κόμβο κοινωνικής καινοτομίας που στεγάζει και υποστηρίζει επιχειρηματίες και οργανισμούς με κοινωνική αποστολή. Η SYNTHESIS διαχειρίζεται το “Hub Nicosia”, έναν πρωτοποριακό κόμβο κοινωνικής καινοτομίας που στεγάζει και υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρηματίες και επιχειρήσεις με κοινωνική αποστολή. Η SYNTHESIS παρέχει μη τυπική εκπαίδευση σε νέους και ενήλικες – άτομα που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, συμπεριλαμβανομένων των νέων NEET, των μεταναστών, των ατόμων με αναπηρία ή των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες. Το έργο της SYNTHESIS επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός συνδυασμού γνώσεων, αξιών και δεξιοτήτων που θα κινητοποιήσουν τους νέους και τους ενήλικες να συμμετάσχουν πλήρως στην πολιτική, πολιτειακή και οικονομική ζωή.

https://www.synthesis-center.org/

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) είναι ένας βραβευμένος ελληνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δεσμεύεται για την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος. Ιδρύθηκε το 2005, στη Λάρισα, Ελλάδα, το iED είναι πιστοποιημένο κορυφαίο Κέντρο Αριστείας στην ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα και ένας ταχέως αναπτυσσόμενος Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας, εγγεγραμμένος ως μέλος του καταλόγου DIHs της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το iED αναγνωρίζει την επιχειρηματικότητα ως κρίσιμο παράγοντα για το μέλλον της βιώσιμης ανάπτυξης και της συνοχής των κοινωνιών. Διεξάγει έρευνα και παρέχει καινοτόμες λύσεις που διευκολύνουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και προωθούν την απασχόληση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κύριος στόχος μας είναι η παραγωγή και η μεταφορά τεχνογνωσίας, η ενίσχυση των γνωστικών διαδικασιών και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας όλων των τύπων επιχειρήσεων.
Στα 16 χρόνια της δραστηριότητάς μας, έχουμε υλοποιήσει περισσότερα από 200 εθνικά και ευρωπαϊκά έργα στο πλαίσιο πολυάριθμων χρηματοδοτικών πλαισίων (Horizon, Erasmus+, AMIF, REC, COSME, INTERREG, ENI CBC MED, Life κ.ά.). Η εμπειρία μας μας έδωσε μια μοναδική εικόνα των πρακτικών πτυχών της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων μεγάλης κλίμακας, καθιστώντας μας έναν ισχυρό και αξιόπιστο εταίρο και ηγέτη ευρωπαϊκών έργων. Μας έχει επίσης προσφέρει ένα εξαιρετικά ευρύ δίκτυο με περισσότερους από 4.200 εταίρους και συνεργαζόμενους οργανισμούς από την ΕΕ και πέραν αυτής.

 

https://ied.eu/ 

Το Ινστιτούτο Κοινοτικής Ανάπτυξης (CDI) είναι μια μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική εθνική ομπρέλα για την ανάπτυξη, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές υπηρεσίες.
Η ένωση ως άτυπη ομάδα ξεκίνησε το έργο της στα τέλη του 1994 και με την πρώτη επίσημη εγγραφή από το Υπουργείο Εσωτερικών το 1996. Η εμπειρία του CDI βασίζεται σε περισσότερα από 25 χρόνια εργασίας μέσα στην κοινότητα, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα και τις ανάγκες των πολιτών και βοηθώντας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων. Το CDI δραστηριοποιείται σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, παρέχοντας υπηρεσίες και διεξάγοντας δραστηριότητες σε διάφορες περιοχές, και σε συνεργασία, σε διάφορες χώρες. Πραγματοποιούμε δραστηριότητες σε 4 ηπείρους: Ασία, Αφρική, Ευρώπη και Βόρεια Αμερική.

 https://cdi.mk/ 

Το WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLIN είναι ένα μη κρατικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ιδρύθηκε το 2001. Το WSEI προσφέρει προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διάφορους ακαδημαϊκούς κλάδους. Πρόκειται για ένα εθνικά αναγνωρισμένο ίδρυμα που έχει ήδη λάβει πολλά βραβεία για την εκπαίδευσή του με προσανατολισμό στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, το WSEI τροποποιεί συνεχώς την εκπαιδευτική του προσφορά ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας. Το Πανεπιστήμιο έχει πάνω από 6000 φοιτητές (εκ των οποίων περίπου το 80% είναι εξωπανεπιστημιακοί φοιτητές) και σχεδόν 400 προσεκτικά επιλεγμένους και έμπειρους διδάσκοντες. Παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εκπαίδευση, καθώς και μοναδικές εμπειρίες και ευκαιρίες ανάπτυξης μέσω μιας σειράς συναφών επαγγελματικών μαθημάτων, που υποστηρίζονται από εντατικές δραστηριότητες έρευνας και μεταφοράς γνώσης. Το WSEI επικεντρώνεται στην οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των επιχειρήσεων και του ακαδημαϊκού τομέα.

https://www.wsei.lublin.pl/