Το BI4SME είναι ένα έργο Erasmus+ KA2 με διάρκεια από τον Φεβρουάριο του 2022 έως τον Αύγουστο του 2024. 

Η επιχειρηματική νοημοσύνη (BI) είναι ένα σύνολο χρήσιμων τεχνολογικών εργαλείων και πρακτικών που διευκολύνουν τις διαδικασίες λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων. Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν “επιστημονικές” τεχνικές διαχείρισης, όπως αυτές που βασίζονται σε δεδομένα, βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών τους και προωθούν την καινοτομία. Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕ “Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των επιχειρήσεων”, οι πολύ μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) εξακολουθούν να υστερούν στις ψηφιακές τεχνολογίες και να αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως ο υπερβολικά μεγάλος όγκος δεδομένων, η έλλειψη πληροφοριών και η έλλειψη γνώσεων σχετικά με αυτό. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή τα συστήματα BI είναι πολύπλοκα και δύσκολα στο χειρισμό τους, απαιτούν σημαντική χρηματοδότηση και τις περισσότερες φορές οι ΜμΕ δεν διαθέτουν εξειδικευμένο τμήμα πληροφορικής με επαρκείς δεξιότητες για τη λειτουργία του και διοικούνται από τους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι ενδέχεται να μην έχουν προηγμένες τεχνολογικές γνώσεις. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα πράγματα, το BI4SME προκύπτει από τη φιλοδοξία να συμβάλει σε αυτές τις αναδυόμενες προκλήσεις με την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής κατάρτισης για την υιοθέτηση δεξιοτήτων Επιχειρηματικής Νοημοσύνης από τις ΜμΕ. Το έργο αυτό θα ενισχύσει τις δεξιότητες και θα εφαρμόσει νέα εργαλεία προσαρμοσμένα σε μη επαγγελματίες του τομέα της πληροφορικής, ώστε να παρέχει μια καινοτόμο εμπειρία μάθησης σχετικά με τις δεξιότητες Επιχειρηματικής Νοημοσύνης ειδικά προσαρμοσμένη στο προσωπικό των ΜμΕ.

στόχοι : 

– ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής κατάρτισης για την υιοθέτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικής ευφυΐας από τις ΜμΕ; 

– εκδημοκρατισμός της τεχνολογίας επιχειρηματικής ευφυΐας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης των ΜμΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Αποτελέσματα έργου : 

– Βασικό πακέτο γνώσεων BI4SME;

– Μια ενότητα κατάρτισης δεξιοτήτων BI με περιεχόμενο και εργαλεία; 

– Διαδικτυακά μαθήματα BI4SME.

Ομάδες στόχος : 

– Ευρωπαίοι επιχειρηματίες, κυρίως από ΜμΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις,
– Ενώσεις ΜμΕ και θερμοκοιτίδων νεοφυών επιχειρήσεων,
– Επιχειρηματίες πρώιμου σταδίου,
– Φοιτητές ΜΒΑ και πρόσφατοι απόφοιτοι,
– Ανώτερες σχολές και πανεπιστήμια με ΜΒΑ,
– Κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που επικεντρώνονται σε τεχνικές σταδιοδρομίες, όπως η επιστήμη των υπολογιστών, η επιχειρηματική νοημοσύνη, τα μεγάλα δεδομένα κ.λπ,
– Ενώσεις σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.