Оваа веб-локација е управувана од: APSU- Associação Portuguesa de StartUps, Rua Helena Félix, 3, приземје , 1600-083 Lisboa, Португалија

Ο ιστότοπος φιλοξενείται από:

Διεύθυνση/ιστοσελίδα: http://www.bi4sme-project.eu/

Со цел да се минимизира количината на собрани податоци, ние го собираме само она што е суштинско за доброто функционирање на нашиот проект.

Вашите податоци нема да бидат споделени со трета страна без ваш договор.

Собраните податоци се користат само за целите на овој проект. На крајот на проектот, сите податоци што повеќе не се потребни ќе бидат избришани

Можете да побарате да ги избришеме сите лични податоци што ги имаме за вас. Ова не вклучува никакви податоци што сме обврзани да ги чуваме за административни, правни или безбедносни цели.