BI4SME to projekt Erasmus+ KA2 realizowany od lutego 2022 r. do sierpnia 2024 r. 

Business Intelligence (BI) to zestaw pomocnych narzędzi technologicznych i praktyk, które ułatwiają podejmowanie świadomych decyzji. Przedsiębiorstwa, które stosują „naukowe” techniki zarządzania, takie jak te oparte na danych, poprawiają efektywność swoich działań i napędzają innowacje. Jednak według raportu UE „Accelerating the digital transformation of European industry and enterprises” (Przyspieszenie transformacji cyfrowej europejskiego przemysłu i przedsiębiorstw), mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wciąż pozostają w tyle pod względem technologii cyfrowych i borykają się z takimi problemami, jak zbyt duża ilość danych, brak informacji i brak wiedzy w tym zakresie. Dzieje się tak głównie dlatego, że systemy BI są złożone i trudne w obsłudze, wymagają znacznych nakładów finansowych, a w większości przypadków MŚP nie mają wyspecjalizowanego działu IT z odpowiednimi umiejętnościami do ich obsługi i są prowadzone przez właścicieli, którzy mogą nie mieć zaawansowanej wiedzy technologicznej. BI4SME powstało z ambicji, aby przyczynić się do sprostania tym wyzwaniom poprzez opracowanie zintegrowanej strategii szkoleniowej w zakresie wykorzystania umiejętności Business Intelligence przez MŚP. Projekt ten zwiększy umiejętności i wdroży nowe narzędzia, które są dostosowane do potrzeb osób nie zajmujących się zawodowo informatyką, aby zapewnić innowacyjne doświadczenie edukacyjne w zakresie umiejętności Business Intelligence dostosowane specjalnie do pracowników MŚP.

Cele projektu: 

–  opracowanie zintegrowanej strategii szkoleniowej w celu wdrożenia umiejętności z zakresu business intelligence przez MŚP;
– upowszechnienie technologii Business Intelligence w celu wspierania konkurencyjności i wzrostu MŚP w całej Europie.

Rezultaty : 

– Pakiet wiedzy podstawowej w projekcie BI4SME;

– Moduł szkoleniowy umiejętności BI zawierający treści i narzędzia;

– Kursy online BI4SME.

Docelowi odbiorcy : 

– Przedsiębiorcy europejscy, głównie z MŚP i start-upów;
– stowarzyszenia MŚP i inkubatory start-upów;
– Przedsiębiorcy na wczesnym etapie rozwoju;
– Studenci MBA i niedawni absolwenci;
– szkoły wyższe i uniwersytety prowadzące studia MBA;
– ośrodki kształcenia i szkolenia zawodowego ukierunkowane na kariery techniczne, takie jak informatyka, analityka biznesowa, big data itp;
– stowarzyszenia szkół VET.