KOORDYNATOR

Amaris, jest częścią Grupy Mantu, jest globalną firmą konsultingową świadczącą usługi i dostarczającą rozwiązania technologiczne. Zatrudnia ponad 7000 utalentowanych osób w ponad 60 krajach. Nasza wyjątkowa wiedza technologiczna pozwala nam być zawsze na czele innowacji i zmian. Nie tylko wdrażamy standardy przemysłowe, ale zawsze tworzymy oryginalne, dedykowane metodologie i rozwiązania. Skupiamy zatem największe talenty we wszystkich dziedzinach wiedzy. Inwestujemy również w badania, aby wychodzić naprzeciw przyszłym rozwiązaniom i przewidywać zmiany. Amaris posiada 4 główne obszary specjalizacji:
– IS & Digital: Świadczymy usługi konsultingowe w zakresie technologii informacyjnej oraz usługi w zakresie strategii technologicznej, zarządzania aplikacjami i usługami infrastrukturalnymi.
– Telekomunikacja: Dzięki Globalnemu Centrum Doskonałości w Telekomunikacji i konsultantom technologicznym w ponad 50 krajach pomagamy naszym klientom w projektowaniu, kształtowaniu i obsłudze infrastruktury sieciowej nowej generacji.
– Nauki przyrodnicze: Oferujemy usługi dla firm biotechnologicznych i laboratoriów farmaceutycznych, od wspierania rozwoju produktów po opracowywanie wewnętrznych procedur.
– Inżynieria: Dostarczamy na żądanie wiedzę inżynierską, której potrzebują klienci, aby kontynuować rozwój swoich badań i procesów rozwojowych.”

 

https://www.amaris.com/

PARTNERS

Portugalskie Stowarzyszenie StartUps (APSU) zostało utworzone w celu wspierania przedsiębiorczości i przyczyniania się do rozwoju innowacyjnej i zrównoważonej gospodarki. Jego misją jest stymulowanie tworzenia miejsc pracy i rozwoju inicjatyw przedsiębiorczych poprzez łączenie infrastruktury i specjalistycznych usług wsparcia. Poprzez swoją strategię agregacji APSU dąży do organizowania, promowania i dzielenia się dobrymi praktykami i zasobami, jednocześnie wykrywając i eliminując luki regionalne i sektorowe. Jej celem jest także wyszukiwanie nowych możliwości biznesowych, stymulowanie tworzenia sieci, wdrażanie działań sieciowych i zaawansowanych sesji coachingowych. Poza wspieraniem ducha przedsiębiorczości APSU ma za zadanie wspierać tych, którzy już nie są przedsiębiorcami, i zapewniać ciągłość tworzonych przedsiębiorstw. Wierzymy, że dając ludziom biznesu i przedsiębiorcom konkretne umiejętności w zakresie inicjatywy przedsiębiorczej, wspieramy wykwalifikowaną przedsiębiorczość i tworzymy firmy o wysokim potencjale.

https://apsu.pt/

Założone w 2002 roku Centrum Badań i Edukacji SYNTHESIS jest pionierską organizacją, która opracowuje i wdraża projekty badawcze i edukacyjne mające wpływ na społeczeństwo. SYNTHESIS jest cypryjskim liderem w dziedzinie innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej. Centrum dało początek i zarządza ośrodkiem „Hub Nicosia” – pionierskim centrum innowacji społecznych, w którym działają i wspierają przedsiębiorców i organizacje z misją społeczną. SYNTHESIS zapewnia edukację pozaformalną dla młodzieży i dorosłych – osób zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym młodzieży NEET, migrantom, osobom niepełnosprawnym oraz osobom z mniejszymi szansami. Praca SYNTHESIS koncentruje się na rozwijaniu kombinacji wiedzy, wartości i umiejętności, które zmobilizują młodzież i dorosłych do pełnego zaangażowania w życie obywatelskie, polityczne i gospodarcze.

https://www.synthesis-center.org/

Institute of Entrepreneurship Development (iED) to wielokrotnie nagradzana grecka organizacja non-profit, której celem jest promowanie innowacji i wzmacnianie ducha przedsiębiorczości. Założona w 2005 roku w Larissie w Grecji, iED jest certyfikowanym wiodącym Centrum Doskonałości w zakresie europejskiej przedsiębiorczości i szybko rozwijającym się Cyfrowym Centrum Innowacji, zarejestrowanym jako członek katalogu DIH Komisji Europejskiej.
iED uznaje przedsiębiorczość za czynnik o kluczowym znaczeniu dla przyszłości zrównoważonego rozwoju i spójności społeczeństw. Prowadzi badania i dostarcza innowacyjne rozwiązania, które ułatwiają wzrost przedsiębiorczości i promują zatrudnienie w całej Europie. Naszym głównym celem jest tworzenie i przekazywanie know-how, pobudzanie procesów poznawczych oraz zwiększanie efektywności i rentowności wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw.
W ciągu 16 lat działalności iED zrealizowało ponad 200 projektów krajowych i europejskich w ramach licznych ram finansowych (Horyzont, Erasmus+, AMIF, REC, COSME, INTERREG, ENI CBC MED, Life itp.). To doświadczenie zapewniło organizacji unikalny wgląd w praktyczne aspekty realizacji projektów współfinansowanych na dużą skalę, dzięki czemu stała się silnym i wiarygodnym partnerem i liderem projektów europejskich. Organizacja zdobyła również niezwykle szeroką sieć ponad 4 200 partnerów i organizacji współpracujących z UE i spoza niej.

https://ied.eu/ 

Instytut Rozwoju Społeczności (CDI) jest pozarządową organizacją non-profit działającą na rzecz rozwoju, edukacji i usług społecznych.
Stowarzyszenie jako grupa nieformalna rozpoczęło swoją działalność pod koniec 1994 roku, a pierwszą oficjalną rejestrację przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uzyskało w 1996 roku. Doświadczenie CDI opiera się na ponad 25-letniej pracy w społeczności lokalnej, zajmowaniu się problemami i potrzebami obywateli oraz pomaganiu w pokonywaniu wyzwań. CDI działa na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, świadcząc usługi i prowadząc działalność w różnych regionach, a także w ramach partnerstwa, w różnych krajach. Prowadzi działania na obszarze 4 kontynentów: Azji, Afryki, Europy i Ameryki Północnej.

 https://cdi.mk/ 

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE jest niepaństwową uczelnią wyższą, założoną w 2001 roku. WSEI oferuje programy studiów wyższych w zakresie różnych dyscyplin naukowych. Jest uznaną w całym kraju instytucją, która otrzymała już wiele nagród za kształcenie zorientowane na potrzeby rynku pracy. Dodatkowo WSEI nieustannie modyfikuje ofertę edukacyjną, aby dopasować ją do ów potrzeb. Uczelnia ma ponad 6000 studentów (z czego około 80% to studenci zaoczni) oraz prawie 400 starannie dobranych i doświadczonych pracowników dydaktycznych. Zapewnia kompleksowe podejście do kształcenia, a także wyjątkowe doświadczenia i możliwości rozwoju poprzez szereg powiązanych kursów zawodowych, wspartych intensywnymi badaniami i działaniami w zakresie transferu wiedzy. WSEI koncentruje się na budowaniu pomostów między biznesem a sektorem akademickim.

https://www.wsei.lublin.pl/