Ta strona jest zarządzana przez: APSU- Associação Portuguesa de StartUps, Rua Helena Félix, 3, Ground Floor , 1600-083 Lisboa, Portugalia
Strona jest obsługiwana przez:
Adress/website: http://www.bi4sme-project.eu/”


Aby zminimalizować ilość gromadzonych danych, zbieramy tylko te, które są niezbędne do dobrego funkcjonowania naszego projektu. „

 Twoje dane nie będą udostępniane osobom trzecim bez Twojej zgody.”

Zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie do celów tego projektu. Po zakończeniu projektu wszystkie dane, które nie są już potrzebne, zostaną usunięte.”

Możesz poprosić o usunięcie wszelkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Nie dotyczy to danych, które jesteśmy zobowiązani przechowywać dla celów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.”

 geral@apsu.pt