Добредојдовте на веб-страницата на BI4SME! 

Овој KA2 Еразмус+ проект има за цел да ги зајакне вештините за деловна интелигенција за раст на микро, малите и средните претпријатија (МСП).

 

Newsletter